RSS

Haj 2012 : 8.วันตัรวียะห์

24 Oct

ฮัจญ์วันแรกกับบรรยากาศทั่วไปในท้องทุ่งมีนา

Haj 2012 : 8.วันตัรวียะห์

เมื่อวานนับเป็นวันแห่งความเมตตา

จากพระองค์อัลเลาะห์ ซ.บ อีกวัน

หนึ่งที่ต้องแสดงความขอบคุณชูโกร

ด้วยการขีดเขียนเรียนเล่าให้พวกเรา

อ่าน.

คาราวานอุลฟะห์ด้วยจำนวนฮุจยาจ

42 คน ลงจากบ้านพักที่มักกะห์ในสภาพครองเอียะรอมฮัจญ์ มานั่งรอรถเพื่อออกเดินทางสู่ท้องทุ่งมีนา เพียงแค่สิบห้านาทีแห่งการรอรถ เราก็

ได้นั่งบนรถพร้อมออกเดินทางสู่ท้องทุ่งมีนาในสภาพครบกันหมดทุกคนโดยไม่ตกหล่นและปะปนกับฮุจยาจกลุ่มอื่นๆ เราใช้เวลาในการเดินทางจาก

ที่พักสู่มีนา ( 7 ก.ม ) ราวหนึ่งชั่วโมงครึ่ง ในที่สุดเราก็มานั่งสงบนิ่งในเต็นท์ที่พักเรียบร้อยแล้ว.

เป็นการเดินทางที่สะดวก,มากันพร้อมหน้าพร้อมตาและภายในเวลาที่กระชับมากที่สุดอย่างนี้ เป็นโอกาสดีๆที่ไม่ค่อยได้เจอบ่อยครั้งนัก.

เป็นความสะดวกที่จะมองผ่านเลยโดยไม่มีการขอบคุณชูโกรใดๆไม่ได้ เพราะการเดินทางสู่ท้องทุ่งมีนาอันเดียวกันอย่างนี้ กลุ่มฮุจยาจอื่นบางกลุ่มแค่รอ

ขึ้นรถอย่างเดียวก็ใช้เวลามากกว่าสามชั่วโมง,บางกลุ่มใช้เวลานั่งอยู่บนรถมากกว่าหกชั่วโมง (รถที่นั่งมาเกิดพลัดหลงไปเส้นทางอื่น จะวกกลับมาเข้าสู่

เส้นทางเดิมไม่ได้ ด้วยเหตุคลื่นรถและผู้คนที่มาทำฮัจญ์ต่างก็หลั่งไหลเข้าสู่ถนนทุกเส้นสายที่มุ่งไปที่มีนา) บางกลุ่มต้องแยกกันมา ทำให้ฮุจยาจกับหัว

หน้ากลุ่มไปคนละคันรถ ต้องมาเดินตามหากันที่มีนาอีกครั้ง อัลฮัมดุลิลละห์ความวุ่นวายนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับพวกเรา หาไม่แล้วคงต้องทบทวนตัวเองอีกครั้งกับสิ่งที่ต่างๆที่พระองค์ทรงทดสอบ.

ในรถบัสที่โล่งสบายและถึงที่หมายตามกำหนดการณ์

การออกเดินทางทำฮัจญ์จากที่พักสู่มีนาในวันที่เจ็ดหรือแปดซุลฮิจยะห์นั้น เราเรียกทำฮัจญ์แบบตัรวียะห์ รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้มีพอจะสรุปได้ดังนี้

คำนิยามวันตัรวียะห์ : วันตัรวียะห์ คือ วันที่แปดของเดือนซุลฮิจญะห์ มีความหมายว่า “การตระเตรียม” ที่เรียกว่า “ตัรวียะห์” ในวันดังกล่าวนั้น ทั้งนี้เนื่องจากในอดีตสมัยท่านรอซูล ซ.ล ผู้คนที่ทำฮัจญ์ได้ทำการตระเตรียมเสบียงน้ำจากมักกะห์ไปสู่มีนาเพื่อการใช้สอยอย่างพอเพียงตลอดระยะเวลาแห่งการทำฮัจญ์ ซึ่งในสมัยดังกล่าวยังไม่ได้มีการตระเตรียมน้ำเฉกเช่นในปัจจุบัน.

ความประเสริฐวันตัรวียะห์

1.เป็นหนึ่งในสิบวันอันประเสริฐ (หนึ่ง – สิบ ซุลฮิจยะห์ ) ซึ่งพระองค์อัลเลาะห์ ซ.บ ได้สาบานในคำภีรอัลกุรอาน ความว่า “ ขอสาบานด้วยเวลายามเช้าตรู่ และขอสาบานด้วยค่ำคืนของวันทั้งสิบ ” ซูเราะห์ อัลฟัจร์ : 1-2

2.อามาลอีบาดะห์ในช่วงสิบวันดังกล่าวมีความประเสริฐมากกว่าช่วงวันอื่นๆ ดังรายงานของท่านอิบนิอับบาส ร.ด ได้รายงานว่า ท่านรอซูล ซ.ล ไดกล่าวว่า ไม่มีอามาลซอและห์ในช่วงใดที่เป็นที่รักยิ่งของพระองค์อัลเลาะห์ ซ.บ มากไปกว่าช่วงสิบวันนี้ (หนึ่ง – สิบ ซุลฮิจยะห์ ) บรรดาซอฮาบะห์ต่างถามท่านรอซูล ว่า “มิใช่การทำสงครามในหนทางของพระองค์อัลเลาะห์ ดอกหรือ ?” ท่านรอซูลตอบว่า “ ไม่ใช่ นอกจากหากชายคนหนึ่งออกไปด้วยหัวใจและทรัพย์สินของเขา โดยที่เขาไม่ได้กลับมาอีกเลย (ตายชาฮีด)” รายงานโดย บุคอรีย์

3.เป็นวันที่บรรดาฮุจยาจเริ่มตระเตรียมเสบียงกายและจิตเพื่อการบำเพ็ญฮัจญ์อันยิ่งใหญ่ ต่างเฝ้ารอคอยวันแห่งการวุกุฟ ซึ่งเป็นวันที่เต็มไปด้วยการอภัยโทษ,ความยินดีและความภาคภูมิใจจากพระองค์อีกทั้งยังเป็นวันแห่งการปลดปล่อยบ่าวของพระองค์จากไฟนรก.

حجـا مبرورا وسـعـيـا مشــكورا ودنـبـا مـغـفـورا وعـمـلا صـا لحـا مقـبـولا

อามาลต่างๆในวันตัรวียะห์

1.ก่อนทำการเหนียตเอียะรอมฮัจญ์ซุนัตให้ผู้ทำฮัจญ์ตะมัตตัวะอาบซุนัตเอียะรอม,ตัดเล็บ,เล็มหนวด,ทาน้ำหอม,สวมใส่ชุดเอียะรอมจากผ้าสองชิ้นสำหรับผู้ชาย ส่วนผู้หญิงให้นางเลือกใส่ชุดใดก็ได้ที่ปกปิดเอารัตทุกส่วนของร่างกายยกเว้นใบหน้ากับฝ่ามือ (ห้ามปิดหน้า) ส่วนบุคคลใดทำฮัจญ์แบบกีรอนและอิฟรอดก็ให้ดำรงตนครองเอียะรอมอย่างเดิม

2.ซุนัตให้เหนียตทำฮัจญ์ก่อนตะวันคล้อย

3.ให้ตั่งใจเหนียตครองเอียะรอมฮัจญ์โดยกล่าวว่า “ลับบัยกา ฮัจญัน”  แล้วนึกในใจว่า “ข้าพเจ้าทำฮัจญ์และครองเอียะรอมฮัจญ์เพื่ออัลเลาะห์ตาอาลา”

4.ออกเดินทางสู่มีนาพร้อมค้างคืนในวันดังกล่าว (ค่ำคืนวันที่เก้า)

5.ทำอามาลอีบาดะห์ ที่ท้องทุ่งมีนาด้วยการละหมาดญามาอะห์ร่วมกัน,กล่าวคำตัลบียะห์ “ลับบัยกัลลอฮุมมาลับบัยก์ ลับบัยกาลาชีรีกาลากาลับบัยก์ อินนันฮัมดา วันเนียะมาตา ลากาวัลมุล ลาชารีกาลากาลับบัยก์”

6.ดำรงละหมาดญามาอะห์พร้อมละหมาดซุนัตต่างๆ เช่น ละหมาดวิติร,ละหมาดเตาบัต,ละหมาดตะฮัจยุจและอีบาดะห์อื่นๆ

บทดุอาต่างๆ

1.ขณะมุ่งหน้าสู่มีนาซุนัตอ่านดุอา “อัลฮุมมา อียากาอัรญุ วาลากาอัดอุ ฟาบาลัฆนี ซอลีฮุน อามาลี วัฆฟีรลี อินนากาอาลากุลลีชัยอินกอดีร

2.กล่าวคำดุอาและบทตัลบียะห์มากๆ

ท้องทุ่งมีนาในคราที่เต็มไปด้วยฮุจยาจ

Advertisements
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: